Thamar Esveld Fotografie zonder tak.jpg

PRIVACYVERKLARING

1. Wie ben ik?

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in de Auteurswet of werken die hiermee op één lijn kunnen worden gesteld.

 • Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk is vastgelegd, zoals afdruk, of usb- stick.

 • Fotograaf: Thamar Esveld Fotografie, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.

 • Gebruik: van het Fotografisch werk gebruik maken door het te verveelvoudigen, te publiceren of het te bewerken.

 • Wederpartij: de partij die deze algemene voorwaarden aangeboden krijgt van de Fotograaf.

 • Opdrachtovereenkomst: overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Wederpartij verplicht om Fotografische werken te maken en/of te leveren.

Uw privacy is voor Tessa de Vries Fotografie van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;

 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;

 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;

 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;

 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de dienst Tessa de Vries Fotografie allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Tessa de Vries Fotografie.